ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

ЕКИП

ЕКИП НА
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР SanaMedic

В SanaMedic работят опитни професионалисти и експерти в различни области на медицината – дерматология, вътрешни болести, козметика, гастроентерология, психиатрия, неврология, кардиология, акушерогенекология, логопедия и др.  Нашият екип от лекари обединява едни от най-добрите експерти в града. SanaMedic е медицинският център, на който можете да се доверите!  Ефективността и прецизността както на диагностиката, така и на процедурите, които се реализират в центъра се гарантират от експертизата на екипа ни и от първокласното, ново оборудване, с което разполагаме!

ЕКИП

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ


Доц. Антоанета Цветкова, д.и.


Преподавател в Медицински Университет – Варна. Защитава дисертационен труд на тема: „Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти отпускани без рецепта“. Има придобита специалност „Икономика на здравеопазването“.

Защитава дисертационен труд на тема: „Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти отпускани без рецепта“. Има придобита специалност „Икономика на здравеопазването“. Завършва допълнителни квалификационни курсове във Фармацевтичния факултет на МУ-София по теми: „Европейско фармацевтично законодателство и пазар“;

„Фармакоикономика и клинична епидемиология с биостатистика“ – обучение за регулаторните институции и членове на ISPOR; „Съвременни аспекти на фармацевтичния маркетинг“ и „Оценка на здравните технологии-HTA“. Има над 50 публикации в научни списания и сборници.

Нина Миланова Патак – Велчева
ОФИС ОРГАНИЗАТОР НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „SanaMedic“

Завършва Технически университет – Варна специалност „Право“ през 2004 г., обучава се по магистърска програма „Международен мениджмънт“ към Варненски Свободен Университет, магистратура „Защита на културно историческо наследство на Република България“ към УниБИТ – София. Има дългогодишен стаж на отговорни административни длъжности. Завършва допълнителни квалификационни курсове.

Драгомира Бориславова Василева
ОФИС ОРГАНИЗАТОР НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „SanaMedic“

Завършила съм Икономически Университет- Варна, специалност Туризъм през 2006. Заемала съм управленски позиции в ресторантьорския и хотелиерския бранш!