ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Доц. д-р Ася Консулова, дм – специалист онкология

Консулова онкология

Доц. д-р Ася Консулова е родена в София. Завършила е Първа Езикова гимназия в град Варна с профил Английски и френски език.  През 2003 придобива диплома по Медицина от Медицински Университет „Проф. П. Стоянов“ – Варна. Придобива специалност по Вътрешни болести през 2011 и по Медицинска онкология през 2015. В момента работи като Медицински онколог в Отделение Медицинска онкология, Комплексен Онкологичен център – Бургас.

Професионалната си квалификация д-р Консулова развива през годините в сертифицирани онкологични центрове като Институт Жул Борде, Брюксел, Белгия след като печели стипендия на Европейския Съюз и става специализант към Брюкселския Свободен Университет. През 2017 е стипендиант на CECOG в AKH – Виена, Австрия, след което през 2018 със стипендия на Европейското училище по Онкология специализира 7 месеца и в Клиничен Онкологичен център Шампалимо, Лисабон, Португалия.

Освен годините обучения в онкологични центрове на световно ниво, тя е и гост лектор на български и международни форуми, най-вече свързани с карцином на гърда, овариален карцином и невроендокринни тумори. Носител е и на няколко престижни награди, вкл. МОРЕ – Дарзалас за 2016 за значителен принос в Българската Клинична онкология.

Д-р Консулова е член на ESMO, ECCO и ASCO. Тя е национален координатор на Европейската Инициатива за качествено лечение на пациенти с белодробен карцином (EIQMLCC) и Европейската мрежа за лечение на тийнейджъри и млади хора с карциномни болести (ENTYAC). Член е на Етичната комисия на клуб „ Млад онколог“, България и председател на сдружение Жените в онкологията – България.

Автор е на множество научни съобщения на международни конгреси и на над 90 публикации, повечето от които в реферирани международни списания. Рецензент е на Европейския конгрес по белодробни болести, Frontiers in Oncology, раздел Women’s cancer, както и на няколко международни и български реферирани издания. От 2020 е посланик на Европейското училище по онкология (ESO Ambassador) за България.

 

Цена на преглед – 80.00 лв

 

Д-р Ася Консулова МЦ SanaMedic Варна