ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Д-р Веселка Николова – специалист вътрешни болести, кардиология

др Веселка Николова

Д-р Веселка Николова е специалист по вътрешни болести и кардиология. Член е на Дружеството на кардиолозите в България, на Европейското кардиологично дружество (ESC) и на Американското дружество по ехокардиография (ASE).

Има специализация по ехокардиография в Университетската клиника по кардиология в Гьотинген, Германия под ръководството на проф. Герд Хазенфус през 2009 г. Има дългогодишен опит като болничен и извънболничен кардиолог, по-специално в лечението на спешните сърдечни състояния, хипертоничната болест, сърдечната недостатъчност, исхемичната болест на сърцето, в лечението, контрола и рехабилитацията на сърдечно оперирани и клапно протезирани болни както в България, така и в Германия. Владее 4 чужди езика – английски, немски, руски и фински.