ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Д-р Пламен Димитров, дм – специалист невролог

др пламен димитров

Д-р Пламен Димитров завършва през 1995 година Медицински университет – гр. Варна. Има придобити специалности по Нервни болести и Обща медицина. Допълнително завършва магистърска програма по Клинична психология към СУ „Климент Охридски“. Работил е на различни длъжности като лекар по специалността си в страната и чужбина. От 2015 година е докторант към Катедрата по психиатрия и медицинска психология в МБАЛ „Св. Марина“ Варна и малко след това става преподавател към Медицински университет гр. Варна.

Д-р Димитров ползва в практиката си обичайните методи за лечение на неврологични заболявания, но също някои иновативни технологии за модулация на нервната дейност чрез транскраниална магнитна и електрическа стимулация. Има придобити сертификати за клинично ЕЕГ изследване и транскраниална магнита стимулация. Използва количествен ЕЕГ анализ за картографиране на мозъчната дейност и по-точно диагностика на нарушения на функциите на централната нервна система.

Методите за невромодулация са нови възможности за лечение на невродегенеративни заболявания (Паркинсонова болест, Болест на Алцхаймер, и други), Депресивно разстройство, Когнитивни проблеми, касаещи внимание, концентрация и памет, Нарушения на съня, Мигрена, Хронична болка. Съчетани с подходяща рехабилитация или логопедична работа се постигат обнадеждаващи резултати за възстановяване на двигателната и речевата дейност след мозъчен инсулт.