ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

проф. Риналдо Шишков, дмн – специалист вътрешни болести, психиатрия

Проф. Риналдо Шишков

проф. Р. Шишков

Лекар, доктор на медицинските науки, специалист по вътрешни болести и психиатрия, преподавател, професор и дългогодишен ръководител на Катедра психиатрия и медицинска психология. Проф. Шишков обучава студенти и лекари и разработва проблеми, свързани с бронхиалната астма и хипертонията, и свързаните с нея психични и психологични проблеми, проблемите на шизофренията и други психични заболявания. Автор и съавтор на учебници и монографии по психиатрия и психосоматика на множество публикации в редица престижни форуми и списания.