ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Доц. д-р Мира Сидерова, дм – специалист ендокринолог

Мира Сидерова

Доц. д-р Мира Сидерова е специалист по ендокринология и болести на обмяната. Активно се занимава с лечебна и преподавателска дейност на студенти по медицина, специализанти и докторанти по ендокринология.

През 2008г. и 2018г. провежда специализации в университетските болници в гр.Бари и гр.Рим, Италия като част от международнaта програма Еразъм. През 2011г. придобива специалност по ендокринология и болести на обмяната, а през 2013г. защитава дисертационен труд на тема „Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография – нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли”.

Доц. Сидерова е сертифицирана в методите на шийна ехография, тънкоиглена биопсия на щитовидна жлеза, паращитовидни лезии и шийни лимфни възли, остеодензитометрия. Развива техниката за ултразвукова еластография в тиреодологията, за което е наградена на 50-тия юбилеен конгрес на българското дружество по ендокринология през 2015г. Автор е на редица научни публикации в български и чуждестранни издания, член е на Европейската тиреоидна асоциация (ЕТА), Международната остеопорозна федерация (IDF), Българско дружество по ендокринология (БДЕ), Съюз на учените в България и др.

Доц. Сидерова извършва прегледи на пациенти с болести на щитовидната и паращитовидни жлези, остеопороза, хормонални и метаболитни отклонения, затлъстяване, захарен диабет, ендокринни нарушения по време на бременност.

 

 

Цени за преглед при доц. Сидерова:

 

ендокринология варна Преглед – 75.00 лв.
Ехография ендокринолог – 75.00 лв.
ендокринолог варна Преглед + ехография – 100.00 лв.
ендокринолог варна Вторичен преглед – 50.00 лв.