ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

д-р Тургай Калинов – специалист хирург

д-р Тургай Калинов хирург

д-р Тургай Калинов

 

Образование

През 2017 г. завършва Медицинска университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. През 2022 г. придобива своята специалност Хирургия и научна и образователна степен “доктор” след защита на дисертационен труд на тема: Приложение на симулаторите с виртуална реалност в обучението по лапароскопска и роботизирана хирургия.

 

 

 

Области на интерес

– Хирургично лечение при ракови, доброкачествени и възпалителни заболявания на храносмилателния тракт, жлъчно-чернодробната  система и панкреас;

– Робот-асистирана, лапароскопска и конвенционална хирургия;

– Хирургично лечение при хернии на предна коремна стена.

Квалификации

  • 2019 г.- Обучение и сертифициране за работа с роботизирана система Da Vinci Xi, Страсбург, Франция;
  • 2022 г.- Квалификация и сертифициране в MHH, Хановер, Германия, Клиника по обща, висцерална и трансплантационна хирургия – чернодробни резекции, чернодробна и бъбречни трансплантации, Whipple процедури, ендокринна хирургия и лапароскопска хирургия;
  • 2022 г.- Обучение и сертифициране в IRCAD, Страсбург, Франция, Курс за напреднали Нови перспективи в хепатобилиарната и панкреатична хирургия;
  • Член на Български лекарски съюз и Българско хирургическо дружество.

Биография

След завършването си д-р Калинов започва работа в Първа клиниката по хирургия на УМБАЛ Св. Марина Варна, а през 2022г. придобива специалност „хирургия“. Към момента е:
– Част от екипа специалисти на УМБАЛ Св. Марина Варна, където извършва хирургическа дейност;
– Главен асистент по хирургия в Катедра по обща и оперативна хирургия към Медицински университет-Варна;
– лекар- консултант по хирургия към МЦ СанаМедик / SanaMedic, където провежда прегледи.