ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Проф. д-р Бранимир Каназирев, д.м. – специалист вътрешни болести, кардиология

професор д-р Бранимир Каназирев

Проф. д-р Бранимир Каназирев, д.м.

Лекар, доктор по медицина, специалист по вътрешни болести и кардиология, преподавател, професор и дългогодишен ръководител на Катедра по вътрешни болести. В своя многогодишен стаж проф. Каназирев е провел множество специализации по ехокардиография, по инвазивна кардиология. През 1994 проведена специализация в Медицински Център – гр. Олбъни при проф. Х. Соуса и проф. Брайсблат, САЩ по интервенционална кардиология. Провел е също специализация свързана с трансезофагеална ехокардиография и стрес ехокардиография при проф. Криастиан Зайлер, специализация по компютър-томографска коронарна артериография.

Проф. Каназирев обучава студенти и лекари и разработва проблеми, свързани с левокамерната функция на сърцето при хипер- и хипотиреоидизъм; деснокамерната функция при ХОББ, левокамерната функция при онкологично болни. Има внедрени кардиологични методики в областта на инвазивната и неинвазивна кардиология и ехокардиографията. Автор е на множество публикации в редица престижни форуми и списания.