ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Логопед

Логопедична терапия в МЦ SanaMedic Варна:

лазарова логопед

Лиляна Лазарова-Янева – логопед

 

Г-жа Лиляна Лазарова е логопед с дългогодишен опит в специалността си. Участвала е в множество научни форумни и проекти. В своята работа прилага иновативни методики за по- ефективно лечение. 

консултация – 60 лв. /до 60 мин./
последваща консултация – 40 лв. /до 60 мин./
диагностика – 60 лв. /до 4 сесии/
индивидуална терапия - един път седмично – 40 лв.
два пъти седмично - 35 лв. на сесия/занятие
повече от два пъти – 30 лв. на сесия/занятие

Терапия при Логопед в SanaMedic Варна

логопед варна

Кабинетът по логопедия в SanaMedic Варна е модерно обзаведен с приветлива обстановка, която да накара посетителя да се почувства комфортно. Логопедите, част от екипа на центъра, са високо квалифицирани и образовани специалисти, получили богат опит и на международната сцена. Част от тях развиват активна академична дейност, като имат разработени и  издадени множество научни трудове. По този начин те не само поддържат експертизата си на ниво, но и тласкат развитието на науката напред.

 

 

Логопедична терапия:

Логопедичната програма може да бъде различна, в зависимост от проблема и възрастта, като тя се адаптира спрямо скоростта на усвояване на всеки ученик. Така например при проблеми с произношението на определени звуци, заниманията с детето или възрастния наблягат върху тяхното усвояване. След всяка една проведена сесия се прави доклад за това как се е справил ученикът, броя верни отговори, които е дал на въпросите и допуснатите грешки. Целта е да се проследява прогресът след всяко едно упражнение и да може да се направи правилна оценка за ефективността на предприетия подход. По време на терапията един логопед може да проведе различни игри или упражнения в зависимост от проблема, който трябва да бъде преодолян и възрастта.

Терапията при деца може да бъде:

 • Интерактивни занимания, при които чрез говорене, игра, употребата на книги, снимки и други предмети се стимулира и подпомага езиковото развитие.
 • Използването на игри, които включват правилното произношение на звуци и съгласни, чрез които детето да усвои правилното им произношение.
 • Подготвянето на „домашни“ и задачи за родителите, с които те да продължат терапията с малчуганите и у дома.

Терапията при възрастни може да включва:

 • Занимания включващи задачи за паметта и концентрацията, решаването на казуси, а също и други активности фокусирани върху когнитивните умения на човека.
 • Упражнения за коригиране на проблеми с гълтането. Могат да бъдат следствие от заболявания, като например Паркинсон, които предизвикват нарушения в гълтателните функции.
 • Дихателни упражнения
 • Упражнения за подсилване на мускулите на устата.

Иновативни методи

 

Логопедичната терапия е извършвана с подход конкретен за всеки пациент в  зависимост от неговата възраст, степен на увреждане и индивидуални особености.

Провежданата терапия е подкрепена с Биофийтбек технологии – представляващи:

 • Дихателна биофийтбек система за дихателни упражнения;
 • Vagus електро – стимулация за неинвазивна стимулация на вагалния нерв.
 • АВУ – Аудио – визуално увличане, синхронизация на мозъчната активност и възбуда

Транскраниална магнитна стимулация ( tDCS Presentq tACS Present)

логопед варна

Логопедът може да помогне при справянето с:

 • Проблеми с артикулацията при звуците – пропускането или грешното произнасяне на звуци. Типичен и най-разпространен пример е за буквата „Р“.
 • Езикови смущения – когато има проблем с разбирането на това, което чуваме или четем или когато ни е трудно да изразим мислите си.
 • Граматични смущения – Обикновено хората с говорни и езикови проблеми имат и трудности при четене, произношение и писане.
 • Когнитивно-комуникационни смущения – включват неспособност за социална комуникация, за спазване на общоприети правила на общуване и поведение, за приобщаване към друга среда. Всеки логопед е и терапевт. Задачата му е да изследва средата, в която детето се развива и да му помогне в психическото му развитие.
 • Проблеми с гласа – засяга това как звучи гласът ни, каква е неговата интонация, сила и тембър. Това е по-специфична дейност, с която не всеки логопед се занимава.
 • Заекване – има отношение към плавността на речта. Характерно за хората, които заекват е да извършват множество повторения на една и съща буква, да използват много „а“ и „ъ“ между думите или да правят дълги паузи докато говорят. Много деца минават през фазата на заекване, като повечето я израстват.
 • Когнитивни смущения – свързани са с това как мозъкът обработва информацията. Проблемът може да бъде свързан с паметта, концентрацията, способността за разрешаване на проблеми и други дейности на мисълта.
 • Проблеми с гълтането и храненето – често се дължи на нарушение в дишането през устата и от неправилната позиция на езика. Логопедът има за задача да поправи модела на дишане, което пряко влияе върху гълтателните способности на детето. Обикновено при такива случаи логопед и ортодонт работят заедно.

логопед варна

Логопед Варна

Медицински център ВарнаМЦ SanaMedic Варна