ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Електромиография (ЕМГ)

Електромиография (ЕМГ)

емг

Електромиография (ЕМГ) е медицинско изследване, което има за своя цел откриването и диагностицирането на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви. Електромиографията е диагностична процедура, чрез която се прави оценка на  мускулите и нервните клетки, които ги контролират. Тези нервни клетки излъчват електрически импулси, които карат мускулите да се съкращават и отпускат. Чрез ЕМГ тези импулси биват преведени под формата на стойности и графики, които помагат на лекаря да постави диагноза. Електромиографията се извършва с помощта на апарат, наречен електромиограф, чрез който се прави запис на електрическата активност на мускулните клетки, наречен електромиограма.

Приложение на Електромиография (ЕМГ)

Основното клинично приложение на електромиография (ЕМГ) е свързано с установяване причината за признаци и симптоми, които дават индикации за  увреждане на мускулите и нервите. Методът показва, например, каква е целостта на нерва при съмнение за прекъсването му след травма, каква е скоростта на нервната  проводимост –дали тя е нарушена или забавена.

При какви случаи има полза от провеждането на ЕМГ?

Основното клинично приложение на ЕМГ е да се открие какво предизвиква определени признаци и симптоми, които могат да дадат знак за увреждане на мускулите и нервните окончания.

Тези симптоми могат да включват:

-изтръпване

-сковаване

-мускулна слабост;

-мускулни болки, парене или спазми;

-парализа;

-затруднено изпълнение на ежедневни двигателни функции(ходене)

-неволеви мускулни потрепвания (или тикове);

-притъпена чувствителност

ЕМГ се използва при диагностициране на следните заболявания:

– дископатия

– възпалителни процеси (плексити, невралгии)

– заболявания на мускулната система и периферните нерви

– болест на Паркинсон

– мускулна атрофия

– диабетна полиневропатия

– синдром на Карпалния тунел

– тремор

– полиневропатия

– детски паралич

– миастения гравис

– прищипани нерви

Резултатите от (ЕМГ) могат да спомогнат да се определи основната причина за възникнали симптоми, като например:

1.мускулни заболявания — например мускулна дистрофия или полиомиозит;

2.заболявания, засягащи връзката между мускулите и нервите (нервно-мускулните синапси) — миастения гравис;

3.увреждания на нервите извън гръбначния мозък (периферните нерви) — синдром на карпалния тунел, периферни невропатии;

4.заболявания на нервите, които инервират мускулите (моторните неврони) — амиотрофична латерална склероза/болест на двигателния (моторния) неврон или полиомиелит;

5.заболявания, които засягат нервните коренчета (радикулопатии) — дискова херния;

Как протича изследването ЕМГ?

Продължителността на ЕМГ теста е между 30 и 90 минути в зависимост от състоянието, което се изследва и резултатите от него. Пациентът е в легнало или седнало положение

Логичен въпрос на много пациенти е: „ Болезнено ли е изследването?“

Всъщност изследването се състои от 2 части, като те могат да бъдат свързани с различно ниво на дискомфорт, като в повечето случаи се показва добра поносимост сред пациентите – без да се налагат обезболяващи средства. В повечето случаи специалистът ще извърши и двете части на изследването, като има и случай когато само едната е достатъчна. По време на изследването е възможно пациентът да има усещане за изтръпване, потрепване на мускулите или известен дискомфорт

ПЪРВАТА ЧАСТ  представлява изследване на нервната проводимост- Нервите се стимулират в различни точки с помощта на електроди, които се поставят върху кожата на пациента. По този начин те изкуствено се възбуждат, а тяхната активност се измерва и записва.

ВТОРАТА ЧАСТ включва тестване на мускулите- Поставяне на малки игли в мускулите. Тези игли разполагат с микроскопични електроди, които долавят електрическите импулси, подавани от мускулите.

От получените данни при електромиографското и неврографското изследване се дава заключение, което потвърждава или отхвърля дадената диагноза с която е изпратен болния за изследване.

емг електромиография

емг

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ.

тел. 052/608 313
моб. 0877 868 864

адрес: гр. Варна, ул. София № 5