ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Доплер изследване

Доплер изследване

  • доплер изследване варна

Какво е доплер изследване ?

доплер изследване варна

Доплер сонографията е безвреден и безболезнен метод за изследване движението на кръвта в кръвоносните съдове- артерии и вени. В основата му стои изследване на честотата на ултразвуковите вълни. Различават се три зони на доплер изследването –Транскраниална, Екстракраниална и Периферна Доплерова Сонография.

Видове доплер изследване

Екстракраниална доплерова сонография – изследва кръвоносните съдове и кръвотока в шийната област и черепа (доплер на глава).

Периферна сонография е  диагностика, чиято цел е да изследва вени и артерии на крайниците – може да бъде проведен доплер на крака, а също и на ръцете.

Транскраниалната сонография – ултразвуковите лъчи проникват през черепа и практически достигат до всички кръвоносни съдове в мозъка. Така се създава възможност за  директно проследяване кръвния ток във вътрешно-черепните мозъчни артерии и се получава цялостна представа за мозъчното кръвообръщение, съдовото съпротивление, количеството кръв, което преминава за единица време, стеснения на кръвоносните съдове, наличието на атеросклеротични плаки и тромби. Изследва се движението на кръв в съдовете, качествата на нейното протичане, посока и скорост и определяне на състоянието на съдовото русло, проходимостта на съдовете, аномалии в стените и по хода на различните артерии и вени, включително изобразяването на атеросклеротични плаки.

доплер сонография варна

доплер изследване варна

За целите на неврологията доплер изследването е  свързано с екстракраниалните и транскраниални  зони и е показно  основно при:

Състояния:

главоболие(мигрена);

спазми на кръвоносните съдове;

проблеми с оросяване на крайниците и изтръпване;

диабетна полиневропатия;

главозамайване и нарушение на равновесието;

мозъчен инсулт /хеморагичен или исхемичен/;

вродени аномалии на мозъчните артерии;

хронична периферна артериална недостатъчност на кръвообръщението;

– разширени вени

тромбофлебити и др.

Предимства на метода :

Изследването се осъществява чрез използването на улразвук, което го прави безопасно и без никаква болка за пациента

Чрез доплер сонографията могат да бъдат изследвани кръвоносните съдове в тяхната цялост – това включва натрупаните плаки, разширения и всякаква смущения, които препятстват правилното оросяване и кръвоснабдяване.

Метода позволява да бъдат проследени вида и степента на увреждането и да бъдат направени прогнози за неговото развитие

Противопоказания:

Изследването няма практически констатирани  противопоказания, което го превръща в много предпочитан, ефикасен и широко приложим метод на диагностика, който е безопасен за пациента.

доплер сонография варна

Извършване на доплер изследване в SanaMedic Варна ?

доплер изследване варна

Продължителността на изследване е различна – от няколко минути до малко над половин час – в зависимост от броя на изследваните съдове, а също и зоната.

МЦ  SanaMedic разполага с   последен модел ехограф, който дава съвременна възможност за съвършено прецизно диагностициране на всички изменения в кръвоносните съдове,  свързани с мозъка.

Възможностите на специалистите работещи е МЦ SanaMedic Варна са свързани  и с изследване на периферната сърдечно-съдова мрежа. Такъв тип изследване-комплексно позволява цялостна диагностика на  налични и евентуални  сърдечни и съдови проблеми.

По-подробна информация за съвременния ехограф, с който разполагаме в нашия център може да видите в следващия линк:

сонография варна

 

Медицински център ВарнаДоплер Изследване Варна