ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Електромиография (EМГ)

Електромиография (EМГ)

neurology, неврология

Електромиографията (ЕМГ) е диагностична процедура за оценка на състоянието на мускулите и нервните клетки, които ги контролират (моторни неврони). Резултатите от ЕМГ могат да разкрият нервна дисфункция, мускулна дисфункция или проблеми с предаването на сигнала от нерв към мускул.

 

Двигателните неврони предават електрически сигнали, които предизвикват съкращаване на мускулите. При ЕМГ се използват миниатюрни устройства, наречени електроди, за преобразуване на тези сигнали в графики, звуци или цифрови стойности, които след това се интерпретират от специалист.

По време на иглена ЕМГ електрод, поставен директно в мускул, записва електрическата активност в този мускул.

При изследването на нервната проводимост, друга част от ЕМГ, се използват електродни стикери, поставени върху кожата (повърхностни електроди), за да се измери скоростта и силата на сигналите, пътуващи между две или повече точки.

За повече инфорамция относно екипа невролози в медицински ценър SanaMedic посетете сътоветната секция в сайта ни!

Как се подготвите?


Храна и лекарства
Когато планирате ЕМГ, попитайте дали трябва да спрете приема на лекарства с рецепта или без рецепта преди изследването. Ако приемате лекарство, наречено Местинон (пиридостигмин), трябва изрично да попитате дали това лекарство трябва да бъде спряно за изследването.

Къпане
Вземете душ или вана малко преди прегледа, за да отстраните мазнините от кожата си. Не нанасяйте лосиони или кремове преди изследването.

Други предпазни мерки
Специалистът по нервна система (невролог), който провежда ЕМГ, ще трябва да знае дали имате определени заболявания. Уведомете невролога и другия персонал на ЕМГ лабораторията, ако:

  1. имате пейсмейкър или друго електрическо медицинско устройство
  2. приемате лекарства за разреждане на кръвта
  3. Имате хемофилия – заболяване на кръвосъсирването, което причинява продължително кървене

Преди процедурата
Вероятно ще бъдете помолени да се преоблечете в болнична престилка за процедурата и да легнете на масата за преглед. За да се подготви за изследването, неврологът или техник поставят повърхностни електроди на различни места по кожата Ви в зависимост от това къде изпитвате симптоми. Или неврологът може да постави иглени електроди на различни места в зависимост от симптомите Ви.

ЕМГ, неврология, emg, neurological examination

По време на процедурата

Когато изследването е в ход, повърхностните електроди понякога ще предават малък електрически ток, който може да усетите като бодежи или спазъм. Игленият електрод може да предизвика дискомфорт или болка, които обикновено отшумяват скоро след изваждането на иглата.

По време на иглената ЕМГ неврологът ще прецени дали има спонтанна електрическа активност, когато мускулът е в покой – активност, която не присъства в здрава мускулна тъкан – и степента на активност, когато леко свиете мускула.

Той или тя ще ви даде инструкции за почивка и съкращаване на мускула в подходящи моменти. В зависимост от това какви мускули и нерви изследва неврологът, той или тя може да ви помоли да смените позицията си по време на изследването.

Ако сте обезпокоени от дискомфорт или болка по някое време по време на изследването, може да поискате да говорите с невролога за кратка почивка.

След процедурата


Възможно е да имате временни, незначителни синини на мястото, където електродът е бил вкаран в мускула. Тези синини трябва да изчезнат в рамките на няколко дни. Ако продължат да се появяват, свържете се с Вашия личен лекар.

Резултати


Неврологът ще интерпретира резултатите от изследването Ви и ще изготви доклад. Вашият лекар от първичната помощ или лекарят, който е назначил ЕМГ, ще обсъди доклада с Вас при последваща среща.

Изотчници:

  1. Rubin DI. Needle electromyography: Basic concepts. Handb Clin Neurol. 2019;160:243-256. doi: 10.1016/B978-0-444-64032-1.00016-3. PMID: 31277852.
  2. Dondelinger RM. Electromyography–an overview. Biomed Instrum Technol. 2010 Mar-Apr;44(2):128-31. doi: 10.2345/0899-8205-44.2.128. PMID: 20586391.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website