ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Психологични измервания

Психологични измервания

  • physhology псаихологически измервания

Сферата на диагностицирането включва психологични измервания с помощта на тестови методики, за да се установят евентуални когнитивни и емоционални нарушения, които съпътстват тревожни, депресивни и други видове състояния и заболявания. Чрез тях се извършва диференциална диагностика за уточняване на психични и психиатрични заболявания при деца и възрастни.

Психотерапия:

Когнитивно – поведенческата терапия е научно доказан метод за повлияване на емоционални и ментални проблеми. Базира се на идеята, че начинът, по който възприемаме събитията ( когниция), поражда чувствата (емоция) и определя действията ни (поведение). Следователно интерпретацията, а не конкретното събитие определят мислите, чувствата и поведението на всеки от нас. Базира се на концепцията, че негативните мисли пораждат поведение, което е несъразмерно на ситуацията.

Основната цел на този вид терапия е обучение в разпознаване на негативните мисли, съпоставянето им с действителността, справянето с тях и заместването им с техни позитивни и самоподкрепящи аналози, което води до нормализиране на емоционалното състояние. Усвоените умения са успешна стратегия за справяне в ежедневни и стресови ситуации. Съотношението между използваните когнитивни и поведенчески методи е различно застъпено в зависимост от конкретните нужди. Този вид лечение се различава значително от много други видове психотерапия, като особеностите в протичането включват следното:

– клиента/ пациента активно участва в терапията: за разлика от психоанализата, където пациентите разказват какво ги тревожи като цяло и се впускат в хаотични размисли, тук терапията е насочена към конкретен проблем и неговото решаване с помощта на пациента;

– клиента/ пациента и терапевта са равнопоставени: пациентът не е зависим от терапевта, като връзката между тях е фокусирана върху проблема и двамата заедно се опитват да намерят решение.

Като цяло когнитивно-поведенческата терапия може да се прилага успешно за лечението на следните заболявания и състояния:
– справяне с ежедневният стрес;
– повишена раздразнителност и агресивно поведение;
– занижена самооценка;
– затруднени взаимоотношения;
– тревожни състояния и панически атаки;
– психосоматични заболявания;
– депресивни състояния;
– хронична болка;
– алкохолизъм и наркомании;
– пристрастяване към хазартни игри;
– хранителни разстройства, например булимия и анорексия, както и при затлъстяване;
– нестабилно настроение;
– обсесивно-компулсивно разстройство;
– фобии, тикове;
– посттравматичен стрес;
– проблеми със съня;
– поведенчески нарушения в детска възраст;
– проблеми със сближаването и създаването на връзки с другите хора;
– синдром на раздразненото черво;
– депресивни епизоди;
– повишена раздразнителност и агресивно поведение;
– тревожност, панически атаки;
– хипохондрия;
– синдром на хронична умора, затруднена концентрация и др.

 

 

logo Sana Medic Varna

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ.

тел. 052/608 313
моб. 0877 868 864