ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

ЕЕГ – Електроенцефалография

ЕЕГ – Електроенцефалография

 • brain, EEG,
 • brain, EEG,

  Електроенцефалографията е неинвазивен метод за изследване на мозъка чрез електроди върху скалпа – метод незаменим в неврологията.

Електроенцефалографията е неинвазивен метод за изследване на мозъка чрез електроди върху скалпа – метод незаменим в неврологията.

Ето някои ключови аспекти на EEГ, подкрепени с научни източници:

 1. Основи на EEГ: EEГ измерва волтажните потенциали, произтичащи от тока в и около невроните. Техниката е разнообразна и се използва в клинична диагностика, неврорехабилитация и изследване на мозъчната дейност (Biasiucci, Franceschiello & Murray, 2019)
 2. Приложение в диагностиката на епилепсия: EEG е ценен в много аспекти на неврологията, особено при диагностицирането на епилепсия (Blows, 2002)
 3. История и развитие: EEG е един от новите диагностични методи в медицината, който е допринесъл за разбирането на конвулсивни разстройства и локализирането на органични нарушения в мозъка (Low, 1943).
 4. Използване в клинични изпитвания за болестта на Алцхаймер: Напредналите техники за анализ на EEG, като функционална свързаност и анализ на мрежи, разширяват възможностите за използване на EEG в клинични изпитвания за болестта на Алцхаймер (van Straaten, Scheltens, Gouw & Stam, 2014).

Допълнителни примери и приложения на електроенцефалографията (ЕЕГ):

 1. Идентификация на Движения на Ръцете:  важно в разработването на интерфейси за управление на протези за хора с невромускулни заболявания или ампутирани крайници
 2. Изследване на Патологии на Мозъка: EEG се използва за откриване и локализиране на мозъчни лезии, изучаване на епилепсия, диагностициране на психични разстройства и наблюдение и анализ на мозъчни реакции на сетивни стимули
 3. Изследване на Когнитивни Процеси: Примененията на EEG включват анализ на мозъчните вълни за по-добро разбиране на когнитивни процеси в мозъка. Това помага не само в диагностиката на мозъчни разстройства, но също така и в изследването на човешкото поведение и емоции 

Тези примери илюстриратширокия спектър на приложения на EEG, от клинична диагностика до изследване на сложни когнитивни процеси и разработването на иновативни технологии за взаимодействие с компютърни интерфейси. Този метод допринася значително за науката за мозъка и неврологията, като предоставя дълбоко разбиране за електрическата активност на мозъка и неговата функция.

 

В медицински център СанаМедик се провежда ЕЕГ от нашите специалисти невролози. Можете да запазите час по телефона или през интернет!

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website