ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Далия Пискулийска – психолог

д-р. Д. Пискулийска

д-р Далия Пискулийска завършва висше образование „Психология“ през 2011 год. във ВСУ „Черноризец Храбър“ Варна и образователна степен „магистър“ през 2012 год.

Следдипломни обучения:
– Психологично консултиране при възрастни ВСУ „Ч. Храбър“ Варна;
– Специалист клиничен психолог в МУ ,,Параскев Стоянов“ Варна
– Докторант в СУ „Климент Охридски“ София.
Работи последователно в детски градини, индивидуална лекарска практика, КПЗ „Д.Станчев“ и понастоящем в УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна. Допълнителни квалификации:
– Когнитивно – поведенческа психотерапия – индивидуална и на двойки;
– Хипнотерапия;
– Семейна психотерапия;
– Многобройни участия в уъркшопове с М. Джанини, Фр. Датилио, Л. Цветкова и др.

Индивидуално консултиране и/или психотерапия на деца и възрастни в норма и патология.