ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Д-р Станка Величкова Стоянова – специалист невролог

Д-р Станка Величкова Стоянова е специалист с многогодишна практика.Нейната клинична насоченост е свързана както с общата неврология и най-вече с ЕЕГ диагностика. В тази насока д-р Стоянова е работила 20 години в САЩ.