ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

ОБОРУДВАНЕ

Медицински център SanaMedic, гр. Варна, разполага с едни от най-новите и прецизни лазери и модерна медицинска техника в страната. Оборудването в центъра е технологично и позволява реализирането на прецизни манипулации с изключителна точност и ефективност.

НАШЕТО ОБОРУДВАНЕ

MLSevenFront3-4sxScont4img CLeHD

Ехографът My Lab Seven е многофункционален апарат позволяващ изследване на сърцето – ехокардиография и на коремни органи, с възможност за специализирани гинекологични изследвния включително и 4D образ за проследяване на плода при бременни.

Maxximus Laser
Кликни за Информация
aparatus

Q Switched Nd:YAG ЛАЗЕР

Maxximus Mini Q-Switch ND: YAG високо-технологичен лазер за третиране на широк кръг от кожни състояния с минимално неблагоприятно въздействие върху тялото.

Магнитен стимулатор SanaMedic

МАГНИТЕН СТИМУЛАТОР

Транскраниалната магнитна стимулация, която се прилага в Медицински център SanaMedic е сравнително нов за България неинвазивен метод. Той намира приложение както в терапията на депресия, така и в повлияването на други психични и неврологични разстройства. В световен мащаб, технологията се прилага повече от 20 години.

Транскраниална магнитна стимулация въздейства върху мозъка чрез серия магнитни импулси с определена честота. Сред безспорните предимства на метода е, че той целенасочено повлиява увредените нервни клетки и пътища, като ги връща към нормално функциониране.

При транскраниалната магнитна стимулация активността на определени участъци от мозъка се повлияват. Субективно най- често няма никакво усещане за пряко въздействие. Когато магнитните импулси се прилагат в серии с различна честота, се предизвиква траен ефект върху функционалната активност на стимулираните мозъчни структури. Висока ефективност се наблюдава при пациенти със следните диагнози.

ПСИХИАТРИЯ:

 • Лечение на депресия;
 • Тревожни разстройства;
 • Повишена тревожност и безсъние;
 • Бърнаут синдром (професионално изчерпване);
 • Аутизъм (ако детето съдейства и изпълнява необходимите команди).

НЕВРОЛОГИЯ:

 • Исхемични мозъчни инсулти, при лечението се наблюдава увеличение на амплитудата на движение на засегнатите крайници, подобряване на говора, като могат да бъдат повлияни позитивно и поражения от исхемични инсулти с голяма давност.
 • Демиелинизиращи заболявания на нервната система;
 • Невропатна болка;
 • Тинитус (шум в ушите);
 • Мигрена;
 • Болест на Паркинсон;
 • Есенциален тремор.
emg

ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ (ЕМГ)

Електромиографията (ЕМГ) е диагностична процедура, която оценява състоянието на мускулите и нервните клетки, които ги контролират, известни като моторни неврони. Тя включва използването на малка игла, въведена в мускулите, за записване на електрическата активност, което може да помогне за диагностициране на състояния, засягащи мускулната функция или предаването на сигнала от нерв към мускул, като например мускулна дистрофия или нервни нарушения. Този тест предоставя ценна информация на лекарите за здравето на мускулите и нервите, като подпомага диагностицирането и лечението на свързаните с тях състояния.

eeg

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА (ЕЕГ)

Електроенцефалограмата (ЕЕГ) е медицинско изследване, което измерва електрическата активност на мозъка с помощта на малки, плоски метални дискове, прикрепени към скалпа ви. Обикновено се използва от лекарите за диагностициране и проследяване на мозъчни нарушения, като епилепсия, нарушения на съня и промени в мозъчната активност, които могат да бъдат свързани с определени психични състояния. Това изследване е неинвазивно и помага на лекарите да разберат как функционира мозъкът Ви.

ekg holter TLC 9803

ЕКГ ХОЛТЕР

Апарат проследяващ 24 часа сърдечната дейност както по отношение ритъма така и проблемите в трофиката на сърдечния мускул при сън и ежедневни натоварвания. ЕКГ холтера е изключително ценен уред за адекватна оценка и индивидуална терапия при сърдечни заболявания.

холтер за кръвно налягане

ХОЛТЕР ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

Апарат за динамично проследяване на кръвното налягане в денонощието. Това позволява правилна оценка и съответно терапия насочена към моментите в които стойностите на кръвното налягане преминават границите на допустимото.

kettler E3

ВЕЛОЕРГОМЕТЪР

Провеждане на стрес тест за натоварване на сърцето чрез постоянно мониториране на електрокардиограмата (ЕКГ)