APPOINTMENT

SERVICES AND PROCEDURES

Логопед СанаМед Варна

Speech Therapyst

Learn More

Psychology

Learn More
гастроентерология

Gastroenterology

Learn More
Вижте всички процедури, които предлагаме в СанаМедик

Dermatology

Learn More
Неврология СанаМедик Варна

Neurology

Learn More
Кардиология СанаМедик Варна

Cardiology

Learn More
Вижте процедурите, които предлагаме >

Gynaecologist

Learn More
insomnia varna Медицински център Варна

Sleep medicine

Learn More
Психиатрия, психологогия

Psychiatry

Learn More

Endocrinology

Learn More

Andrology

Learn More
Медицинска Генетика, Сана Медик Варна

Medical Genetics

Learn More
Транскраниална магнитна стимулация

Transcranial magnetic stimulation

Learn More
oncology

Oncology

Learn More
imaging diagnostics

Radiology

Learn More

Urology

Learn More
хирургия

Surgery

Learn More

PARTNERS

SanaMedic Medical centerSanaMedic“ Варна e партньор на „Животозастрахователен институт“ АД и „Groupama“. Това дава възможността на всички наши пациенти, с абонамент към „Животозастрахователен институт“ АД и „Groupama“ да се възползват от изгодните условия към услугите, които нашият център предлага

groupama logo
Медицински Център Варна