ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Неврология

СЪСТОЯНИЯ, ПРИ  КОИТО ПОМАГАМЕ:

 • Лечение на депресия (Методът е одобрен от Американската агенция за лекарства)
 • Тревожни разстройства (Обсесивно-компулсивно разстройство, Генерализирано
  тревожно разстройство, Тревожно-депресивно разстройство, Реакции на стрес и др.);
 • Повишена тревожност и безсъние;
 • Бърнаут синдром (професионално изчерпване);
 • Аутизъм (ако детето съдейства и изпълнява необходимите команди).

 • Лечение на депресия
 • Тревожни разстройства
 • Повишена тревожност и безсъние
 • Бърнаут синдром (професионално изчерпване)
 • Аутизъм (ако детето съдейства и изпълнява необходимите команди)
 • Демиелинизиращи заболявания на нервната система
 • Невропатна болка
 • Тинитус (шум в ушите)
 • Мигрена
 • Болест на Паркинсон
 • Есенциален тремор
 • Исхемични мозъчни инсулти, при лечението се наблюдава увеличение на амплитудата на движение на засегнатите крайници, подобряване на говора, като могат да бъдат повлияни позитивно и поражения от исхемични инсулти с голяма давност

ЦЕНИ:

Клиничен преглед – 60.00 лв.

Пакетна цена /преглед невролог + ЕЕГ/ – 70.00 лв.

Курс на Транскраниална магнитна стимулация 10 процедури – 500 лв.
Курс на Транскраниална магнитна стимулация 15 процедури – 650 лв.