ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Логопед

Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения, нарушенията в гълтането – дисфагия и разработва терапевтични методи за преодоляването им.

Нарушенията, обект на логопедична терапия са:

  • Артикулационни нарушения;
  • Гласови разстройства;
  • Абнормално забавяне или забързване на потока на речта;
  • Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето;
  • Заекване и запъване;
  • Нарушения, проявяващи се в писмената комуникация;
  • Множествени нарушения.
  • Разстройства вследствие на нарушена инервация на артикулационните органи;
  • Езикови и говорни нарушения вследствие на увреди на централната нервна система;


ЦЕНИ:

консултация – 45 лв. /до 60 мин./
последваща консултация – 35 лв. /до 60 мин./
диагностика – 60 лв. /до 4 сесии/
индивидуална терапия – един път седмично – 35 лв.
два пъти седмично – 30 лв. на сесия/занятие
повече от два пъти – 25 лв. на сесия/занятие