ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Кардиология

В кабинета по Кардиология се извършва модерна диагностично-лечебна и профилактична дейност. Амбулаторно-консултативният кабинет разполагат с най-съвременна апаратура, с помощта на която се извършват: Ехокардиография, ЕКГ, функционална оценка на сърдечната дейност (стрес тест) 24 часово проследяване на кръвното налягане с холтер и 24 часово ЕКГ мониториране чрез ЕКГ холтер.


ЦЕНИ:

Холтер кръвно налягане – 45.00 лв
Холтер сърце – 65.00 лв
Клиничен преглед – от 45.00 до 60.00 лв
Ехографски преглед – 65.00 лв
Пакетна цена /клиничен преглед + ехографски преглед / –  80.00 лв
ЕКГ –  20.00 лв
Стрес тест – 120.00 лв