ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

Ендокринология

В кабинет „Ендокринология и болести на обмяната“ се извършва абулаторна диагностика и лечение на пациенти със заболявания свързани с нарушена функция на жлезите с вътрешна секреция.

Извърва се успешно диагностициране и лечение на:

  • захарен диабет – метаболитно заболяване, характеризиращо се с хипергликемия, която е резултат от нарушения в инсулиновата секреция, в инсулиновото действие или в двете заедно;
  • хипотиреоидизъм – характеризира се с намалена секреция на тиреоидни хормони от щитовидната жлеза;
  • хипертиреоидизъм – характеризира се с повишена продукция на тиреоидни хормони, водещи до тиреотоксикоза;
  • метаболитен синдром – метаболитният синдром представлява комплекс от взаимно свързани рискови фактори за развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания.
  • нарушения във функциите на женските гонади – състояние свързано с намаление или отпадане на яйчниковите функции в резултат на увреждане на гонадите или при засягане на регулиращото действие на хипофизата, съотв. хипоталамуса.
  • нарушения във функциите на мъжките гонади – състояние свързано с намаление или отпадане на една от функциите на тестисите – ендокринната или екзокринната, или на двете заедно.

ЦЕНИ:

 

Преглед – 60.00 лв.
Ехография ендокринолог – 60.00 лв.
Преглед + ехография – 80.00 лв.